vitalski's tot dusver gepubliceerde geschreven oeuvre; veertien items...

HET HUIS MET HET JACHTGEWEER
verschenen in 2001
by uitgevery kinkajoe.
200 bladzyden.
nergens meer verkrygbaar.

het tragisch-romantische verhaal over een jongeman die verliefd wordt op twee zussen, maar per ongeluk by hun moeder aanbelandt.

guido belcanto zei hierover in de pers:"ik wou dat ik dit boek geschreven had."

DE GEUR VAN NAT HAAR - oereditie
verschenen in 2003
by uitgevery kingkong
in 1e druk en 2e druk
200 bladzyden

een rondhangroman met als hoofdfiguur een zekere vitalski, in het tamelyk ongelukkige antwerpen van de jaren negentig.

journalist filip marsboom zei over dit boek:"de film naked maar dan op papier, in een mooi vlaams."


DE VERKNALLING

verschenen in 2002
by uitgevery kingkong
200 bladzyden

weeshuizenroman in briefvorm


vitalski's broêr serge baeken zegt:"dit is vitalski zyn beste werk."

uitverkocht


DE STIEFMOEDERS NADIA EN SANDRINE
verschenen in 2003
by uitgevery kingkong
geïllustreerd door serge baeken
190 bladzyden
uitverkocht

"een porngrafische nachtmerrie"

PIERRE OP HET VROUWENEILANDverschenen in 2003
by uitgevery kingkong
120 bladzyden

voorstudie van de graphic novel van studio vitalski die pas acht jaar later, in 2011 uitkomt.

nog enkele exemplaren gratis verkrygbaar voor wie mailt naar vitalski@pandora.be

behalve het scenario is ook al het tekenwerk van vitalski

DE ONDERGANG VAN PATRICK DIELTJENS
verschenen in 2003
by uitgevery kingkong
49 bladzyden

nog een paar exemplaren te verkrygen voor wie mailt naar vitalski@pandora.be

de geschreven neêrslag van de theatermonoloog over de ondergang van een marginale vriend; een tegelyk grizelige en hilarische vertelling, zowel door johan petit als door serge van duynhoven aanzien als een hoogtepunt in de wereld van vitalski

HET GEDICHT JONGEN EN ANDERE GEDICHTENverschenen in 2004
by uitgevery kingkong
21 bladzyden, 14 gedichten

philippe meirhaeghe:"het mooiste gedicht dat ik ooit las, is het gedicht jongen van vitalski."


DE GEUR VAN NAT HAAR
verschenen in 2006
by uitgevery the house of books
204 bladzyden

nog verkrygbaar voor mensen die mailen naar vitalski@pandora.be

zeer lichtjes herziene uitgave van de eerdere editie 
van deze rondhangroman

BEHEKST --- DE GEUR VAN NAT HAAR DEEL II
verschenen in 2006
by the house of books
209 bladzyden

vervolg op de geur van nat haar
mail vitalski@pandora.be voor nog een paar exemplaren

niemand zei ooit iets over dit boek

OP STERK WATER --- DE GEUR VAN NAT HAAR III
2007
the house of books
109 bladzyden

derde deel van "de geur van nat haar"

DE FETISJ --- DE GEUR VAN NAT HAAR DEEL IV verschenen in 2008
 by uitgevery lampedaire

minst toegankelyke maar wel meest literaire, tevens finale deel van de tetralogie "de geur van nat haar".

robertus baeken zei over dit boek:"vitalski's persoonlyke seizoen in de hel."

IK SLAAP ALS EEN CROISSANT
verschenen in 2012
by uitgevery zorro
400 bladzyden

vitalski ophefmakende biografie,
monumentaal en belangryk

HET VROUWENEILAND

verschenen in 2011
by uitgevery xtra
400 bladzyden
graphic novel door studio vitalski


DISTELS EN DOORNS

lang gedicht
verschenen by uitgevery xtra, amsterdam
44 bladzyden

visionaire verzen over het wel en weê van de waarbestaande figuur jacobus capitein (1717-1747), zeer geschikt voor voordrachtskunst